Print
Category: ข่าวอื่นๆ
Hits: 3525

แนะแนวอาชีพ ภาระการพัฒนางานแนะแนวออนไลน์

 

จากภาระงานแนะแนวออนไลน์ โดย newnaew.net  ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2009   ณ  ปัจจุบันถึง 2014 

ทำให้ผู้จัดทำเว็บไซต์ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ภูมิใจอย่างยิ่งที่มีผู้เข้าใช้บริการแนะแนวออนไลน์  เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น  เพราะท่านผู้สนใจทั้งนักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันนับจากสถิติที่นับได้ก็น่าจะเกิด 1,000,000,000 user  แล้ว  ถึงแม้อันดับต่าง ๆ ในผลการค้นหาจะไม่คงที่ ขึ้น ๆ ลง ๆ  ตามการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ไม่เป็นอุปสรรคใด ๆ  เนื่องจากเป้าหมายของการสร้างสรรค์เว็บแห่งนี้ในช่วงเริ่มต้นเพียงต้องการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจการแนะแนวได้เช้ามาใช้บริการงานแนะแนวออนไลน์  ณ จุดนี้ถือว่าเดินมาไกลพอสมควรแล้ว  จากคนหนึ่งคน และที่ปรึกษา ผู้ช่วยจำเป็นอีก 1 คน  ก้าวมาสู่ปีที่ 6 ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนให้เราก้าวไปพร้อมๆ  กัน  จากเว็บบ้าน ๆ  ทำด้วยใจ  ก็ยังบ้าน ๆ   ต่อไป และอยากให้ความบ้าน ๆ  มีประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่มากก็น้อย

 

******

ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเนื้อหาการแนะแนวอาชีพ  เห็นได้ว่าหมวดแนะแนวอาชีพของ newnaew.net มีผู้สนใจเข้าใจบริการมากพอสมควร   ผู้จัดทำจึงพยายามทดลองทำกิจกรรมอันจะช่วยส่งเสริมและแนะแนวอาชีพจากการปฏิบัติการทดลองจริงแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นบทความการแนะแนว  บางครั้งจึงต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร  สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง  แล้วจึงนำมาเขียนเป็นตอน ๆ  เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกพิจารณาว่าอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระต่างๆ   มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  และอุปสรรคต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน  รวมไปถึงเรื่องราวสูตรอาหารต่างๆ  ส่วนใหญ่ก็มาจากการลงมือทำเองของผู้เขียนบทความและผู้ช่วย  ซึ่งสูตรต่าง ๆ  มาจากประสบการณ์จริง  ซึ่งท่านผู้สนใจที่คิดจะนำสูตรไปทดลองทำกินทำขายก็ควรเรียนรู้และลองผิดลองถูกกันต่ออีกครั้ง เพราะมาตรฐานความอร่อยของแต่ละคนแตกต่างกัน  และเนื้อหาต่าง ๆ อีกมากมายก็ควรอ่านและศึกษาเพิ่มเติมด้วย  ข้อมูลในเว็บบางครั้งอาจไม่ครอบคลุมหรือล้าสมัยไปบ้างก็ขอฝากผู้สนใจไว้พิจารณา เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน

ดังนั้นในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปผู้จัดทำจำพยายามสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และจะเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้น  หวังว่าเราจะช่วยกันผลักดันให้  newnaew  ก้าวสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การแนะแนวในอนาคตตามอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้

 

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับ          

 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

26  สิงหาคม  2557