?

อาชีพช่างซอ

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างซอ? หรือศิลปินพื้นบ้านทางภาคเหนือ? หนึ่งในอาชีพควรค่าแก่การสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่? การขับซอหรือการซอด้วยสำเนียงทางภาคเหนือเป็นศิลปะที่สวยงาม? ซึ่งคนในยุคอดีตชื่นชอบอย่างมาก? ตลอดจนถึงยุคปัจจุบันซอยังคงอยู่? เช่น? งานบวช? งานขึ้นบ้านใหม่? งานปอยหลวง? งานบุญต่าง ๆ ช่างซอยังคงมีบทบาทอยู่ และเป็นอาชีพที่พอเลี้ยงตัวได้

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ?การร้องซอ

2.? การฟ้องรำประกอบการซอ

?

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. น้ำเสียงไพเราะ

2.? ชื่นชอบศิลปะการซอพื้นเมือง

3.? มีความมุ่งมั่นในการฝึกฝน

4.? ขยันหมั่นเพียน

5.? มีความอดทน

6.? มีความคิดสร้างสรรค์

7.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ช่างซอ

2.? เจ้าของวงดนตรี

3.? นักร้อง

4.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ?วิทยาลัยนาฏศิลป์? หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2.? ห้องสมุด

3.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? โรงเรียนต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพขับซอเป็นอาชีพที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

นับว่าเป็นอาชีพที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนอย่างมาก? ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ กันนะครับ

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?

?