?

อาชีพนักแปรรูปผลไม้

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพแปรรูปผลไม้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ? เนื่องจากปัจจุบันประชากรบนโลกมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินต่าง ๆ? ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางความต้องการของผู้คน? โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้? มีทิศทางที่โตขึ้นทุก ๆ วัน

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

แปรรูปผลไม้? เช่น? ผลไม้เชื่อม? ผลไม้แช่อิ่ม? ผลไม้อบแห้ง? ผลไม้ดอง? ผลไม้กวน ?ฯลฯ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีสุขภาพร่างกายดี

2. มีความขยันอดทน

3. มีความรักในงานทำอาหารและการแปรรูป

4. มีความซื่อสัตย์

5. มีความขยัน

6. มีความคิดสร้างสรรค์

7. มีความพยายาม

8.? อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. แม่ค้า? พ่อค้าขายผลไม้แปรรูป

2. เจ้าของโรงงานแปรรูปผลไม้

3. อาจารย์สอนวิชาคหกรรม

4. เจ้าของบริษัทแปรรูปอาหาร

5. อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

ศูนย์อบรมอาชีพจังหวัดต่าง ๆ

www.newnew.net

www.naenaew.blogspot.com

เว็บไซต์

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารนับวันจะมีทิศทางกว้างหน้าขึ้นทุกวัน ??การเลือกประกอบอาชีพผู้แปรรูปผลไม้นับว่าเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้ดี มีช่องทางการเจริญเติบโตเป็นผู้ประกอบการสูง? แต่ที่สำคัญของอาชีพนี้คือการมีความคิดสร้างสรรค์? ลองผิดลองถูกและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ? โดยเฉพาะการเข้าศึกษาในระดับสูงจะช่วยให้เราก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจการแปรรูปอาหารได้กว้างไกลยิ่งขึ้น เพราะเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจนี้อย่างมีระบบแบบแผน

?

หนึ่งในอาชีพน่าสนใจ

?

เขียน? วันที่ 17/12/2554

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?