อาชีพนักวาดภาพ

?

รายละเอียดของอาชีพ

นักวาดภาพ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขีดเขียน ลงสี วาดภาพเหมือนคน ดอกไม้ สิ่งของ วิวทิวทัศน์ หรืออื่นๆ ตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

- เขียนภาพ วาดภาพลงบนวัสดุ เช่น แผ่นผ้าใบ ผ้า กระดาษ ไม้ หรืออื่น ๆ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีจินตนาการสร้างสรรค์

2. รักการวาดภาพ

3. รักความเป็นอิสระ

4. มีความคิดเป็นของตนเอง

5. มีความรู้พื้นฐานเรื่องสี การผสมสี และการวาดรูปทรงต่าง ๆ

6. มีเทคนิคการเขียนภาพเป็นเอกลักษณ์ของตน

7. มีอารมณ์สุนทรีย์

8. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักวาดภาพเหมือนคน

2. ศิลปิน

3.อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. หนังสือเทคนิคต่าง ๆ ด้านศิลปะ

2. ห้องสมุดต่าง ๆ

3. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนศิลปะ

4. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่สอนงานศิลปะ

5. เว็บไซต์ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักวาดภาพ เป็นอาชีพอิสระที่อาศัยความรักในงานศิลปะ และหาเลี้ยงชีพจากการวาดภาพ

?

เขียน วันที่ 02/07/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู