?

อาชีพทำความสะอาด

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพทำความสะอาดเป็นอาชีพสุจริตที่หลาย ๆ คนมองข้าม? ซึ่งทุกอาชีพถือได้ว่ามีความสำคัญเหมือนกันทั้งนั้น? โดยเฉพาะอาชีพทำความสะอาด เป็นอาชีพที่สำคัญมาก? หากขาดอาชีพนี้แล้วสถานที่ต่าง ๆ? ก็ไม่น่าอยู่และมีความสกปรก? ดังนั้นจึงต้องพึ่งผู้ประกอบอาชีพนี้ช่วยบำบัดความสกปรกให้หายไป? ให้สถานที่ต่าง ๆ เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

ผู้ที่ทำงานในสายอาชีพนี้จึงต้องเป็นผู้ที่มีใจรักบริการ? รักความสะอาด? มีความอดทน

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

ทำความสะอาดทั่วไป

ทำความสะอาดพื้น

ทำความสะอาดห้องน้ำ

ทำความสะอาดสถานที่ทำงานต่างๆ หรือตามได้รับมอบหมายงาน

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีสุขภาพร่างกายดี

2. มีความขยันอดทน

3. มีความรักในงานบริการ

4. มีความซื่อสัตย์

5. มีความขยัน

6. มีความละเอียด

7. อดทนต่อสภาพความกดดันได้ดี

8.? อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานทำความสะอาด

2. พนักงานทำความสะอาดในโรงเรียน

3. พนักงานทำความสะอาดในโรงแรม

4. พนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาล

5. หัวหน้าพนักงาน

6. ผู้ประกอบการรับเหมาทำความสะอาดตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7. อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

ศูนย์อบรมอาชีพจังหวัดต่าง ๆ

www.newnew.net

www.naenaew.blogspot.com

เว็บไซต์

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพทุกอาชีพมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน? ทุกอาชีพมีช่องทางพัฒนาความก้าวหน้าทั้งอาชีพได้ทั้งนั้น ดังนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนว่าจะมองเห็นช่องทางการเติบโตของอาชีพตนได้หรือไม่? อาชีพทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญการทำงานที่หลาย ๆ? คนทำเพื่อเลี้ยงชีพ? และเพื่อให้อาชีพที่ตนพัฒนาจนถึงสุด? ควรศึกษาและเรียนรู้ในสิ่งที่ตนทำจนชำนาญ

และความก้าวหน้าจะเข้าสู่ชีวิตคุณ

?

เป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีสุข? เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน? ทุกงานย่อมมีหนทางของตน

ทุกอาชีพสำคัญเหมือนกัน

?

เขียน? วันที่ 17/12/2554

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?

?