อาชีพกิจการขายหนังสือมือสอง

 

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพกิจการขายหนังสือมือสอง นับเป็นอาชีพอิสระอีกอาชีพที่สามารถเจริญก้าวหน้า และสร้างมูลค่าได้  เนื่องจากหนังสือมือสองในยุคปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น  ผู้สนใจบางกลุ่มยังมีความต้องการหนังสือที่ราคาถูก  และคุณภาพเนื้อหาดี  ฉะนั้นการเปิดร้านหนังสือมือสองจึงเป็นอีกอาชีพที่ดีเลยที่เดียว

 

 

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.  ประเมินราคาหนังสือเก่าได้

2.  วิเคราะห์คุณค่าของหนังสือแต่ละเล่มเพื่อตั้งราคาได้เหมาะสม

3.  คัดแยกหนังสือเป็นหมวดหมู่

4.  ตั้งราคาหนังสือมือสองตามสภาพ และเนื้อหา

5.  สร้างวิธีโปรโมทร้าน

6.  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมหนังสือให้มีสภาพดี

7.  อื่นๆ

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความขยัน

2.  ชื่นชอบการอ่านหนังสือ

3.  มีความคิดสร้างสรรค์

4.  มีความซื้อสัตย์ต่อลูกค้า

5.  มีใจรักในงานบริการ

6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7.  รักในงานหนังสือ

8.  มีความรอบรู้ในเรื่องหนังสือต่าง ๆ พอสมควร

9.  อื่นๆ

 

 

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.  เจ้าของกิจการร้านหนังสือมือสอง

2.  ผู้นำเข้าหนังสือมือสอง

3.  ตัวแทนจำหน่ายหนังสือมือสองรายใหญ่

4.  เจ้าของกิจการร้านหนังสือ

5.  นักเขียน

6.  อื่น ๆ

 

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.  ห้องสมุดประจำโรงเรียน

2.  ร้านหนังสือ

3.  เว็บไซต์อาชีพต่าง ๆ

4.  เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.  อื่น ๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การประกอบอาชีพต่าง ๆ  ทุกอาชีพล้วนแล้วแต่มีช่องทางการพัฒนาเป็นของตนเอง  โดยเฉพาะการเป็นเจ้ากิจการต่าง ๆ  ย่อมมีหนทางความเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่หลากหลาย  ต่อยอดอาชีพไปถึงจุดสูงสุดได้หลายวิธี  อาชีพขายหนังสือมือสองเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพอิสระ  เป็นเจ้าของกิจการเอง  แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงเสมอ  คือความอดทน  และตั้งใจทำงานในสิ่งที่ทำ  และต้องชอบอ่านหนังสือบางถึงจะ

วิเคราะห์คุณค่าของหนังสือแต่ละเล่มตั้งราคาที่เหมาะสมได้ ครับ

 

 

 

เขียน  วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู